Hufgard admixtures

Hufgard Admixtures jest częścią Grupy Hufgard,
którą tworzą: Hufgard Polska, Hufgard Optolith Bauprodukte,
Kalkwerk Hufgard, P&T Niemcy, P&T Szwajcaria.
Hufgard Admixtures kontynuuje zapoczątkowane w 2015 roku badania i rozwój domieszek do betonu i jednocześnie przyjęła rolę ich dystrybutora. Za produkcję, a więc i jakość domieszek do betonu, odpowiada producent - Hufgard Polska Sp. z o.o.

wszystkie firmy działające w ramach grupy hufgard konsekwentnie realizują politykę opartą na:

wysokiej jakości usług i oferowanych produktów
wprowadzaniu do oferty innowacyjnych materiałów
stałym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
propagowaniu fachowej wiedzy